Support

Stichting Perdu is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaal nummer van Perdu is NL008607783B01.

Verkort beleidsplan

Het beleid van Perdu is gericht op het organiseren van literaire programma’s en heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit de feitelijke omstandigheden: de stichting laat de opbrengst van haar vermogen ten goede komen aan de doelstelling en een positief saldo moet conform de doelstelling worden besteed. Een zeer belangrijk kenmerk van Perdu is dat bijna de hele organisatie draait op vrijwilligers. Er is een directeur, een productieleider, een PR & communicatiemedewerker en een technicus in dienst om te zorgen dat alles op rolletjes loopt, maar vrijwilligers geven grotendeels vorm aan de verschillende afdelingen, waaronder het maken van onze programmering en het runnen van onze boekwinkel.

Beloningsbeleid

De algemene bestuursleden van Perdu ontvangen geen andere beloning dan een onkostenvergoeding voor de werkzaamheden die zij in die hoedanigheid verrichten. De voorzitter van het bestuur van Perdu ontvangt een vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand voor de tien maanden waarin de bestuursvergaderingen van Perdu plaatsvinden. De overige bestuursleden en secretaris ontvangen een vergoeding van 50 euro per maand. Het beloningsbeleid van Perdu is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatschappelijk aanvaardbare normen, in lijn met haar status als Algemeen Nut Beogende Instelling.