Bestuur

Nisrine Mbarki (voorzitter, Secretaris bestuur Auteursbond en Lid van Raad van Toezicht ILFU),

Ramy El-Dardiry (penningmeester, Wetenschappelijk medewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Penningmeester Stichting Utoptics),

Leo Hengst (secretaris, Bestuurslid stichting FBBK),

Naeeda Aurangzeb,

Marianne Bakker (algemene bestuursleden, Lid van Raad van Toezicht Stichting BIND).

Perdu wordt bestuurd volgens het Board-Director model, waarbij het bestuur een randvoorwaardelijke rol speelt. Dit betekent dat het bestuur zich op de achtergrond begeeft bij het bepalen van het inhoudelijke beleid en zich vooral richt op de randvoorwaarden die de realisatie van activiteiten mogelijk maken. De taken van de bestuursleden zijn vastgelegd in het bestuursreglement.

De bestuursleden van Perdu onderschrijven de Code Cultural Governance.