Archives of Space, Sound and Material

Stichting Perdu - Archives banner
16 apr om 15:30 | Deuren open: 15:00 Gratis evenement, registreren via Eventbrite.
Debat
Gast programma
Lezing

Sporen van zicht, geluid, geur en tast; noties van ruimte met betrekking tot materieel en immaterieel erfgoed; gebouwde en natuurlijke omgevingen als plaatsen van herinnering: Dit zijn enkele van de centrale lijnen van recent onderzoek in verschillende geesteswetenschappelijke disciplines. Hoe passen we ze toe om door complexe verledens te navigeren en de dringende problemen van het heden aan te pakken?

Dit evenement markeert de lancering van vier baanbrekende geesteswetenschappelijke onderzoeksprojecten die zintuiglijke, artistieke en intellectuele manieren van kennisproductie verkennen via verschillende archieven, waaronder etnografische geluidsopnamen in Nederlandse collecties, de ruimtelijke en culturele sporen van gaswinning in Nederland, transnationale geschiedenissen van antinucleaire en artistieke netwerken die bewaard zijn gebleven in activistische archieven, en de wereldwijde erfenis van extractivistische toeleveringsketens die betrokken zijn bij de productie van celluloidfilms.

Elk van deze projecten en de bronnen waaruit ze putten zijn verschillend. In gesprek verkennen ze echter de voortdurende aanwezigheid van koloniale en betwiste geschiedenissen in een hedendaagse wereld die gevaar loopt door zich af te vragen: Hoe kan het huidige geesteswetenschappelijke onderzoek op een zinvolle manier ingaan op vragen van schaal (van atomair tot mondiaal), van toxiciteit (chemisch, geologisch, radiologisch, koloniaal) en van herstel? Kunnen nieuwe manieren van kijken, analyseren en luisteren naar archiefmateriaal ons engagement met betwiste verledens voeden en ons naar een rechtvaardigere toekomst leiden?

Het lanceringsevenement zal bestaan uit een presentatie van de vier onderstaande onderzoeksprojecten, gevolgd door een rondetafelgesprek gemodereerd door Dr. Colin Sterling (UvA).

Audibilities of the Colonial Past: Dutch Sound Archives as History, Heritage and Data
Dr. Emily Clark (University of Amsterdam)
Uranium Matters: An Interdisciplinary Study of Radiotoxicity in the Arts
Dr. Kyveli Mavrokordopoulou (Vrije Universiteit Amsterdam)
Global Elements of Cinema: Tracing Agricultural Materials in the History of Celluloid Film Manufacturing
Dr. Marek Jancovic (Vrije Universiteit Amsterdam)
The Architecture of Gas: The Spatial Implications of Gas as an Energy Source in the Netherlands (1810-2022)
Dr. Iris Burgers (Vrije Universiteit Amsterdam)