HUMA-Café - Bart van Leeuwenburgh: Het noodlot van vrijdenker Adriaan Koerbaghs

Stichting Perdu - Bart-van-leeuwenburgh
19 mei om 15:00 | deur open: 14:30 | tickets: regulier €12, leden Humanistisch Verbond €5 | taal: Nederlands
Partner programma
Bart Leeuwenburgh laat in dit HUMA-café zien hoe Adriaan Koerbagh al filosoferend terreinen verkende waar anderen niet durfden te komen. Hij was de radicaalste woordvoerder van de ‘vroege Verlichting’, maar moest dat met de dood bekopen. Wie was deze vooruitstrevende zeventiende-eeuwse arts, jurist en filosoof? 
Op 27 juli 1668 hoorde Adriaan Koerbagh in de martelkamer van het Amsterdamse stadhuis dat zijn tong moest worden doorboord, zijn rechterduim moest worden afgehakt, zijn boeken moesten worden verbrand, zijn goederen in beslag moesten worden genomen en dat hij voor dertig jaar in het rasphuis moest worden opgesloten. Adriaan Koerbaghs hoofdzonde was de publicatie van Bloemhof, een blasfemisch woordenboek waarin hij met een scherpe pen vrijmoedig de dogma’s van de publieke gereformeerde kerk bespotte. Tijdens zijn verhoor gaf Koerbagh toe contact te hebben gehad met Spinoza. Wie was deze vooruitstrevende zeventiende-eeuwse arts, jurist en filosoof? Deze vraag staat centraal in de lezing van Bart Leeuwenburgh, die als universitair docent in deeltijd is verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.