HUMA-café
Beate Roessler over autonomie: Hoe leef ik een vervuld leven?

Stichting Perdu - Beate-roessler-web
16 jun om 15:00 | deur open 14:30 en napraat om 17:00 | tickets:* regulier €12, HUMA-leden €5 | taal: Nederlands
Debat
Lezing
Nederlandstalig

We gaan er in liberaal-democratische samenlevingen van uit dat we ons leven min of meer zelf kunnen bepalen – samen met anderen. Autonomie is altijd relationeel en staat ook vaak in spanning met de condities waaronder we leven: sociale, werk-gerelateerde, politieke, economische.

Beate Roessler wil het in het HUMA café over die spanningen hebben, naar mogelijkheden en dilemma’s kijken, en ook vragen of de politieke veranderingen die we op dit moment in Nederland meemaken gevolgen heeft of moet hebben voor onze persoonlijke autonomie. Is het leven dat we leiden werkelijk het leven dat we zelf wíllen leiden?

Beate Roessler is hoogleraar Wijsbegeerte, in het bijzonder ethiek en haar geschiedenis, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Ze publiceerde breed over ethische, sociale en politieke onderwerpen. Haar meest recente boek is Autonomie, een essay over het vervulde leven.

Organisator: Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland