AICA Salon: het 'ik' in de kunstkritiek

Stichting Perdu - 28.-12-x-ik-photo-ruden-riemens-1-1276x1280-1
27 feb om 19:30 | Deur open: 19:00 uur Aanvang programma: 19:30 uur Na afloop is er zoals gebruikelijk een borrel en de gelegenheid om verder te praten. Entree: op aanmelding via: info@aicanederland.org TAAL: Nederlands
Anders

Steeds vaker brengen kunstcritici, behalve hun mening, ook hun persoonlijke beleving en (levens)ervaring in stelling in kunst kritische teksten. Welke functie heeft deze persoonlijke toon ten aanzien van de lezer? En hoe verhoudt zij zich tot de veronderstelde objectiviteit van de criticus? ‘The personal is political’, schreef de feministische activiste Carol Hanish in 1970, maar hoe verhouden het persoonlijke en politieke zich in de kunstkritiek?

De avond is samengesteld en wordt gemodereerd door AICA bestuurslid en kunstcriticus Christel Vesters. Op dinsdagavond 27 februari gaan kunstcritici Hanne HagenaarsZippora Elders en Lena van Tijen in gesprek over de rol van het ik in hun werk.